O nas


Cairde jest państwową organizacją rzecznictwa w zakresiezdrowia. Oprając się o prawa człowieka walczymy z nierównością dotykającą mniejszości  etniczne stosując podejście oparte na prawie. Chcemy poprawić dostęp do służby zdrowia oraz udział mniejszości w planowaniu i wdrażaniu usług zdrowotnych.

Cairde prowadzi dwa centra informacyjno-doradcze, gdzie można uzyskać rzetelne i kulturalnie dopasowane informacje  oraz porady dla osób indywidualnych jak również grup osób należących do mniejszości etnicznych. Naszym celem jest zapewnienie tym społecznościom dostępu do służby zdrowia.