Opieka podstawowa

Opieka podstawowa


W swoim lokalnym ośrodku podstawowej opieki zdrowotnej (primary care centre) możesz skorzystać z wielu podstawowych usług. Usługi te obejmują:

 • Lekarza Pierwszego Kontaktu (GP)
 • Pielęgniarstwo Środowiskowe (Public Health Nursing)
 • Pediatrię (Child health services)
 • Podologię (Chiropody)
 • Logopedię (Speech therapy)
 • Opiekę Społeczną (Social work)
 • Terapię i Leczenie Uzależnień (Addiction counselling and treatment)
 • Fizjoterapię (Physiotherapy)
 • Terapię Zajęciową (Occupational therapy)
 • Opiekę Psychologiczną (Mental health services)
 • Wizyty Domowe (Home help)

Skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem podstawowej opieki zdrowotnej by uzyskać więcej szczegółów dotyczących dostępnych usług.


Znajdź ośrodek opieki podstawowej