Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne


Zmiany świadczenia usług  w zw. z Covid-19

Pandemia koronawirusa może mieć wpływ na naszą kondycję psychiczną. Możesz zauważyć u siebie zwiększony niepokój, odczuwać napięcie, rozdrażnienie, bezradność i mieć problemy ze spaniem. Jest niezmiernie ważne, aby pomimo trudnych warunków, zadbać o swoje zdrowie psychiczne

  • Wskazówki, jak dbać o dobre samopoczucie>>>
  • Znajdź pomoc>>>
  • Jeśli korzystasz z usług poradni zdrowia psychicznego HSE – w dalszym ciągu udzielana jest opieka i leczenie w miejscowych ośrodkach zdrowia psychicznego.

W celu uzyskania dalszych informacji oraz wsparcia skontaktuj się z Cairde 01 855 2111.


Skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym (GP) w przypadku jakichkolwiek obaw związanych ze zdrowiem psychicznym.

Lekarz GP może udzielić porady, przepisać leki, przeprowadzić badania i, jeśli zajdzie taka potrzeba, skierować do psychiatry lub psychologa klinicznego .

Jeśli Twój lekarz GP jest niedostępny, możesz skorzystać z usług lekarza GP przyjmującego pcjentów poza normalnymi godzinami pracy lub zgłosić się o pomoc do szpitala.

Twój lekarz GP może skierować Ciebie do specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, świadczących usługi w lokalnym ośrodku podstawowej opieki zdrowotnej s na oddział Wyżej wspomniani specjaliści to psychiatra, psycholog, pracownik socjalny oraz terapeuta zajęciowy. Ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej Irlandzkiej Służby Zdrowia (HSE) świadczą także usługi zdrowotne i społeczne, np. usługi lokalnego psychologa społecznego, z którym spotkania odbywają się poza szpitalem. Lokalni specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego to zwykle lekarz specjalista w zakresie psychiatrii, lekarz rezydent- specjalista psychiatrii oraz pielęgniarki.

Jeśli masz kartę medyczną, twój lekarz GP lub ośrodek podstawowej opieki zdrowotnej może skierować Cię do poradni terapeutycznej. Opłaty za usługi poradni są finansowane przez Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) . Usługi obejmują 6-8 sesji terapeutycznych z wykwalifikowanym terapeutą.

Do poradni można się zgłosić również z własnej inicjatywy. W takim wypadku trzeba samodzielnie skontaktować się z daną organizacją i bezpośrednio zarezerwować wizytę.

W celu uzyskania dalszych informacji o dostępnych usługach w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnym inspektoratem ds. zdrowia (HSE Health Office). Zadzwoń pod numer 1850 241 850 lub wejdź na stronę www.hse.ie.


Znajdź Poradnię Zdrowia Psychicznego