Karta Medyczna (Medical Card) i Karta Wizyt Lekarskich (GP Visit Card)

Karta Medyczna (Medical Card)


Irlandzki Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy – Health Services Executive (HSE) przyznaje karty medyczne osobom zamieszkałym w Irlandii, których nie stać na opłacanie usług medycznych. Z kartą medyczną możesz bezpłatnie korzystać z następujących udogodnień:
• Wizyty u lekarza pierwszego kontaktu (GP)
• Leki na receptę (za niewielką opłatą)
• Korzystanie z usług szpitali państwowych
• Wybrane usługi stomatologiczne, okulistyczne i otologiczne.
• Opieka nad matką i noworodkiem
• Opieka zdrowotna oraz społeczna w lokalnych ośrodkach zdrowia , m.in. pielęgniarstwo środowiskowe, wizyty domowe, fizjoterapia, podologia, tymczasowa opieka nad chorą osobą.

O kartę medyczną możesz się ubiegać jeśli mieszkasz conajmniej rok w Irlandii. Inspektorat HSE rozpatrzy Twój wniosek i przed wydaniem decyzji może sprawdzić, jakie osiągasz dochody.
Jeśli otrzymasz kartę medyczną , , to osoby pozostające na Twoim utrzymaniu są również uprawnione do korzystania ze służby Zdrowia HSE.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat składania wniosku o kartę medyczną, odwiedź naszą zakładkę FAQ.


Karta Wizyt Lekarskich (GP Visit Card)


Jeśli Twoje dochody są wyższe niż dopuszczalny próg do zakwalifikowania się do karty medycznej, nadal możesz ubiegać się o kartę GP Visit Card.

Na podstawie karty GP Visit Card możesz korzystać z wizyt u lekarza GP bez ograniczeń. Korzystanie z innych usług medycznych może wiązać się z niewielką opłatą.

Każda osoba poniżej 6-go roku życia i powyżej 70-go roku życia jest uprawniona do karty GP Visit Card, niezależnie od dochodów.