Karta Medyczna (Medical Card) i Karta Wizyt Lekarskich (GP Visit Card)

Karta Medyczna (Medical Card)


Health Services Executive (HSE) przyznaje karty medyczne osobom zamieszkałym w Irlandii, których nie stać na opłacanie usług medycznych. Z kartą medyczną możesz bezpłatnie korzystać z następujących udogodnień:
• Wizyty u lekarza pierwszego kontaktu (GP)
• Leki na receptę (za niewielką opłatą)
• Korzystanie z usług szpitali państwowych
• Wybrane usługi stomatologiczne, okulistyczne i otologiczne.
• Opieka nad matką i noworodkiem
• Opieka zdrowotna oraz społeczna w lokalnych ośrodkach zdrowia , m.in. pielęgniarstwo środowiskowe, wizyty domowe, fizjoterapia, podologia, tymczasowa opieka nad chorą osobą.

O kartę medyczną możesz się ubiegać jeśli mieszkasz conajmniej rok w Irlandii.  HSE rozpatrzy Twój wniosek i przed wydaniem decyzji może sprawdzić, jakie osiągasz dochody.
Jeśli otrzymasz kartę medyczną, to osoby pozostające na Twoim utrzymaniu są również uprawnione do korzystania ze służby zdrowia HSE.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat składania wniosku o kartę medyczną, odwiedź zakładkę FAQ.


Karta Wizyt Lekarskich (GP Visit Card)


Jeśli Twoje dochody są wyższe niż dopuszczalny próg do zakwalifikowania się do karty medycznej, nadal możesz ubiegać się o kartę GP Visit Card.

Na podstawie karty GP Visit Card możesz korzystać z wizyt u lekarza GP bez ograniczeń. Korzystanie z innych usług medycznych może wiązać się z niewielką opłatą.

Każda osoba poniżej 8-go roku życia i powyżej 70-go roku życia jest uprawniona do karty GP Visit Card, niezależnie od dochodów.