Zdrowie kobiet

Zdrowie kobiet


Skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym (GP) w przypadku jakichkolwiek obaw związanych ze zdrowiem.

Jeśli dalsze badania okażą się konieczne, Twój lekarz GP skieruje Cię na wizytę u ginekologa w szpitalu publicznym.

Niektóre poradnie lekarzy pierwszego kontaktu posiadają specjalistyczną wiedzą w zakresie zdrowia kobiet. W takich poradniach można zasięgnąć porady dotyczącej np. planowania rodziny, zdrowia reprodukcyjnego oraz skorzystać z przeprowadzanych badań przesiewowych. Lekarze GP mogą również doradzać w sprawach dotyczących antykoncepcji oraz przepisywać recepty na środki antykoncepcyjne.

Istnieją również liczne organizacje non-profit oferujące usługi związane ze zdrowiem kobiety w przystępnych cenach. Usługi te obejmują planowanie rodziny, antykoncepcję awaryjną , wsparcie i terapię dla kobiet w ciąży,które znajdują się w sytuacjach kryzysowych, , kontrolęzdrowia kobiet po zabiegu aborcji, badania przesiewowe w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową, badania cytologiczne, leczenie niepłodności oraz inne. Aby z nich skorzystać skierowanie od lekarza nie jest wymagane
Prywatne kliniki zdrowia kobiet również świadczą usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla kobiet oraz leczenia niepłodności. Powyższe usługi są jednak płatne. Leki przepisane w leczeniu niepłodności są, jednak objęte programem refundowania leków [Drug Payment Scheme].


Znajdź Usługi Zdrowia Kobiety