Usługi szpitalne

Usługi szpitalne


Jeśli na stałe zamieszkujesz w Irlandii, jesteś uprawniony do korzystania z bezpłatnej lub dofinansowywanej publicznej służby zdrowia. Turyści z krajów UE oraz Australii również mają prawo do bezpłątnej publicznej służby zdrowia . Turyści spoza krajów UE korzystają z odpłatnych usług irlandzkiej opieki zdrowotnej.

Jesteś uprawniony do korzystania z usług państwowych szpitali w Irlandii w następujących okolicznościach:

● W nagłym wypadku

W razie nagłego wypadku zgłoś się do lekarza GP. Jeśli nie będzie on Tobie w stanie pomóc , zostaniesz skierowany na oddział pomocy doraźnej (Accident & Emergency, A&E) w najbliższym szpitalu. Skierowanie od lekarza GP znacznie uprości procedurę przyjęcia na oddział A&E.

● Konsultacja specjalistyczna

Jeśli będziesz potrzebował specjalistycznej pomocy, lekarz GP skieruje Cię do lekarza specjalisty w państwowym szpitalu. Konsultacja specjalisty może się wiązać z długim oczekiwaniem na wizytę.

● Przeprowadzenie badania, badania obrazowego lub kontroli

W przypadku konieczności przeprowadzenia badania, badania obrazowego, kontroli lub badania RTG, konieczna może okazać się wizyta w publicznym szpitalu . W takim przypadku stosowne skierowanie otrzymasz od lekarza GP.


Znajdź Szpital