Często zadawane pytania

Często zadawane pytania


 • Wniosek o kartę medyczną możesz złożyć przez Internet lub  za pośrednictwem poczty. Aby  wysłać wniosek  za pośrednictwem internetu , wejdź na stronę medicalcard.ie. Po wypełnieniu wniosku wydrukuj go i podpisz.
 • Przekaż wypełniony wniosek do swojego lekarza GP. Lekarz powinien przyjąć Cię jako pacjenta i podpisać formularz.  Należy podać również następujące informacje:
  • Twój numer PPS
  • Twoja data urodzenia  oraz osób pozostających na Twoim utrzymaniu
  • Szczegółowe informacje dotyczące Twoich dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków osób pozostających  na Twoim utrzymaniu.

O tym zdecyduje Health Service Executive (HSE). Zwykle trzeba mieszkać w Irlandii przez conajmniej rok, żeby zostać uznanym za rezydenta.

 • Zezwolenie na pracę lub wizę
 • List od pracodawcy lub umowę o pracę
 • Dowód przelania funduszy na irlandzkie konto bankowe lub przelania emerytury
 • Dowód zakupu domu lub mieszkania w Irlandii, lub
 • Dowód potwierdzajacy wynajmowanie mieszkania
 • Twoją kartę GNIB (nie dotyczy obywateli UE)
 • Konsultacje lekarza rodzinnego (GP)
 • Leki na receptę (za niewielką opłatą)
 • Usługi szpitali państwowych
 • Wybrane usługi stomatologiczne, okulistyczne i otologiczne
 • Opieka nad matką i noworodkiem
 • Opieka lokalnych ośrodków zdrowia oraz społeczna, m.in. pielęgniarstwo, wizyty domowe, fizjoterapia, podologia, tymczasowa opieka nad chorą osobą.

W takim wypadku nadal możesz mieć prawo do karty GP Visit Card. Ta karta  uprawnia Ciebie do nieograniczonego dostępu   do usług lekarza GP. Głównym czynnikiem decydującym o przyznaniu karty medycznej medical card lub karty GP Visit Card jest dochód. Dzieci poniżej 6-go roku oraz osoby powyżej 70-go  roku życia otrzymują kartę GP Visit Card niezależnie od dochodów. HSE zdecyduje, czy kwalifikujesz się do karty GP Visit Card – nie musisz wypełniać oddzielnego wniosku.

 • Nadal będziesz mógł korzystać z usług służby zdrowia, niemniej jednak będziesz musiał za nie uiścić niewielką opłatę. W przypadku pobytu w szpitalu, opłaty obejmują:
  • Opłaty za leczenie w warunkach szpitalnych
  • Opłaty za leczenie ambulatoryjne
  • Opłaty za skorzystanie z ostrego dyżuru
 • Istnieje limit maksymalnej opłaty.
  • Nie zapłacisz więcej niż 134 euro, niezależnie od tego, ilu leków potrzebujesz Ty lub Twoja rodzina.
  • Niektóre leki na receptę, stosowane w leczeniu chorób takich jak padaczka, cukrzyca, stwardnienie rozsiane lub niepełnosprawność umysłowa, są bezpłatne .
  • Kobiety w ciąży mogą skorzystać z bezpłatnego programu opieki nad matką i dzieckiem
  • Masz prawo do opieki społecznej , m.in. pielęgniarstwa, wizyt domowych, fizjoterapii, terapii zajęciowej, podologii oraz tymczasowej opieki nad chorą osobą