Pomoc w kosztach leczenia

Pomoc w kosztach leczenia


Jeśli nie  posiadasz karty medycznej, możesz  skorzystać z trzech rodzajów wsparcia dotyczącego    ponoszonych  kosztów medycznych.

 

 • Program Dofinansowania Leków

 

Program Dofinansowania Leków określia miesięczny limit kosztów, które może ponieść osoba lub rodzina za  leki  na receptę, nie posiadając karty medycznej. Limit ten wynosi 134 euro na miesiąc. Aby wziąć udział w programie  należy wypełnić formularz dostępny w lokalnej aptece. j W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym inspektoratem zdrowia (Local Health Office).

 

 • Program Dofinansowania Długoterminowego Leczenia

 

Program Dofinansowania Długoterminowego Leczenia pozwala osobom cierpiącym na przewlekłe choroby skorzystać z usług służby zdrowia nawet, gdy nie  posiadają karty medycznej. Przewlekłe choroby objęte programem::

 

 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Choroba psychiczna (osób poniżej 16-go roku życia)
 • Moczówka prosta
 • Cukrzyca
 • Hemofilia
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Fenyloketonuria
 • Padaczka
 • Mukowiscydoza
 • Stwardnienie rozsiane
 • Rozszczep kręgosłupa tylny
 • Dystrofia
 • Wodogłowie
 • parkinsonizm
 • ostra białaczka
 • Choroby powstałe na skutek działania talidomidu

 

Formularze zgłoszenia do Programu Dofinansowania Długoterminowego Leczenia są dostępne w lokalnym inspektoracie zdrowia.

 

 • Ulga podatkowa na wydatki medyczne

 

Ulga podatkowa na wydatki zdrowotne/medyczne  oznacza zwrot  części poniesionych kosztów medycznych przez podatników.

op

 

Należy zachować wszystkie paragony za  zakupione leki i złożyć wniosek o zwrot kosztów na koniec roku. W tym celu należy również wypełnić formularz MED 1 i wysłać go do lokalnego urzędu podatkowego.

 

Możesz   złożyć wniosek o ulgę podatkową  za następujące wydatki zdrowotne:

 

 • Opłaty należne lekarzowi GP i lekarzowi specjaliście
 • Zlecone leczenie
 • Przepisane leki
 • Procedury diagnostyczne
 • Specjalstyczne (nierutynowe) leczenie stomatologiczne
 • Rytunowa opieka położnicza
 • Inne wydatki zdrowotne również objęte są ulgą podatkową – więcej informacji uzyskasz  w lokalnym urzędzie podatkowym