Usługi diabetologiczne

Cukrzyca (diabetes) to schorzenie, które prowadzi do nadmiernie wysokiego poziomu cukru we krwi.

Istnieje kilka rodzajów cukrzycy, z których najczęstsze to cukrzyca typu 1 (type 1 diabetes) i cukrzyca typu 2 (type 2 diabetes). Czasami kobiety chorują na cukrzycę w trakcie ciąży, co określa się jako cukrzycę ciążową (gestational diabetes).

Nieleczona cukrzyca typu 2 może prowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego warto skorzystać z dostępnych opcji leczenia. Jeśli poziom glukozy we krwi utrzymuje się stale powyżej normy, ryzykujesz uszkodzenie wzroku, nerek, serca oraz nerwów w całym organizmie.

Diagnozowanie cukrzycy typu 2


Aby sprawdzić, czy masz cukrzycę typu 2, porozmawiaj z lekarzem rodzinnym (GP) o swoich objawach.

Lekarz GP może Ci zlecić badanie krwi, które pokaże, czy poziom glukozy, czyli cukru we krwi jest w normie. Używa jednego lub kombinacji dwóch testów. Test HbAa1c: bada średni poziom cukru we krwi w ciągu ostatnich dwóch lub trzech miesięcy.

Wyniki będą dostępne po kilku dniach.

Opieka diabetologiczna w Irlandii


Opiekę nad osobami z cukrzycą zazwyczaj rozpoczyna i prowadzi lekarz rodziny (GP), w ramach programu leczenia chorób przewlekłych. Lekarz rodzinny przeprowadza kontrolę poziomu cukru u pacjenta dwa razy w roku. W razie potrzeby może również zalecić specjalistyczną opiekę i skierować pacjenta do ośrodka diabetologicznego lub szpitala.

W ramach leczenia pacjent ma także możliwość uczestnictwa w bezpłatnym kursie wsparcia dla osób z cukrzycą (free diabetes support course).

Retinopatia cukrzycowa to powikłanie związane z cukrzycą. Osoby z cukrzycą typu 1 i typu 2, powyżej 12 roku życia, mogą corocznie poddawać się bezpłatnemu badaniu siatkówki (diabetic retina screening).

Rola pacjenta w leczeniu cukrzycy typu 2


Osoby chore na cukrzycę zachęca się do czynnego udziału w monitorowaniu i poprawie stanu swojego zdrowia. Codzienne czynności mogą mieć istotny wpływ na leczenie cukrzycy typu 2:

Jeśli przyjmujesz leki przeciwcukrzycowe możesz uzyskać zwrot części kosztów w ramach programu Refundacji Leczenia Chorób Przewlekłych Long-Term Illness Scheme jeśli nie posiadasz Karty Medycznej (Medical Card).

Twój poradnik: Jak żyć z cukrzycą omawia normy stężenia glukozy we krwi, zawiera porady ogólne, przygotowanie do wizyty lekarskiej, cele leczenia, ćwiczenia fizyczne, dietę, pielęgnację stóp, postępowanie w czasie choroby, prowadzenie pojazdu, stosowanie insuliny i opiekę przed poczęciem dziecka.

Ten dokument jest przeznaczony dla pacjentów Dublin North West Integrated Care Centre. Został opracowany lokalnie i jest utrzymywany przez nasz zespół ds. cukrzycy. Przegląd dokumentu przez zespół zaplanowano na 10.05.2025. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w tej ulotce, prosimy o kontakt z naszym zespołem pod numerem 01 77884390.