Współżycie seksualne a koronawirus

COVID-19 to nowa choroba, która atakuje płuca i drogi oddechowe. Spowodowana jest  koronawirusem. Przeczytaj zalecenia HSE Możesz nie wiedzieć, czy ktoś jest zarażony koronawirusem. Kontakt seksualny z inną osobą niesie pewne ryzyko zarażenia się wirusem. 

Covid-19 Szczepionka

  • Zaszczepienie się na COVID-19 pozwoli Ci być bezpieczniejszym podczas nawiązywania relacji i aktywności seksualnej. Osoby, które są w pełni zaszczepione i mają się dobrze, mogą spotykać się z innymi osobami bez zakrywania twarzy i nie muszą pozostawać w odległości 2 metrów od siebie. Więcej informacji.
  • Jeśli miałeś COVID-19 (pozytywny test diagnostyczny), jest mało prawdopodobne, że otrzymasz go ponownie w ciągu dziewięciu miesięcy po zakażeniu.
  • Jeśli masz objawy COVID-19, powinieneś poddać się testom, nawet jeśli jesteś zaszczepiony lub miałeś go wcześniej. Unikaj aktywności seksualnej i bliskiego kontaktu z innymi, gdy masz objawy.
  • Nie ma dowodów na to, że szczepienie COVID-19 wpływa na płodność

Zmniejsz ryzyko zarażenia koronawirusem podczas współżycia

Aktywność seksualna z inną osobą wiąże się z pewnym ryzykiem transmisji COVID-19, ponieważ możesz nie wiedzieć, czy ktoś ma COVID-19, jeśli nie ma żadnych objawów.

Jeśli ty lub twój partner seksualny nie czuje się dobrze, unikaj aktywności seksualnej i bliskiego kontaktu.

Możesz zmniejszyć ryzyko COVID-19 poprzez:
• Zaszczepienie się na COVID-19.
• Dokładne mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund przed i po aktywności seksualnej.
• Ograniczenie aktywności seksualnej do jak najmniejszej liczby partnerów, najlepiej do jednego stałego partnera.
• Unikanie aktywności seksualnej i bliskiego kontaktu Jeśli Ty lub Twój partner seksualny jest chory.

Kiedy należy rozważyć unikanie kontaktów seksualnych i całowania się

  • Jeśli Ty lub Twój partner macie objawy koronawirusa, np. gorączkę, dreszcze, suchy kaszel, zmęczenie, ból gardła, trudności w oddychaniu, utrata węchu i smaku. Jeśli zaobserwujesz objawy koronawirusa, powinieneś się poddać samoizolacji (zostań w pokoju) i wykonać test na koronawirusa / zadzwonić do swojego lekarza.
  • Jeśli byłeś w bliskim kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem, zastosuj się do aktualnie obowiązujących wskazówek.
  • Unikaj wspołżycia, jeśli Ty lub Twój partner cierpicie na schorzenie, kóre może prowadzić do poważnej choroby z powodu koronawirusa. Do takich schorzeń należą choroby płuc, choroby serca, cukrzyca, nowotwory bądź osłabiony układ odpornościowy (np. niestłumiony wirus HIV i niska liczba limfocytów CD4).  Więcej o grupach ryzyka.  
  • Jeśli wynik testu na COVID-19 jest pozytywny, unikaj aktywności seksualnej i bliskiego kontaktu do czasu, aż skończy się okres samoizolacji i poczujesz się dobrze. Natomiast wynik „nie wykryto” oznacza, że w próbce nie znaleziono wirusa lub poziom wirusa był bardzo niski.  Więcej tutaj.
  • Aktywność seksualna powinna mieć miejsce wyłącznie pomiędzy osobami dorosłymi mającymi zdolność prawną do podejmowania decyzji, za ich obopólną zgodą. 

Bezpieczniejsze praktyki seksualne

Aktywność seksualna może nieść ryzyko zarażenia koronawirusem i chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz niechcianej ciąży. Ważne jest stosowanie powszechnie znanych środków ostrożności w praktykach seksualnych.

Dowiedz się więcej.